Sıkça Sorulan Sorular

Özel İstihdam Büroları Sıkça Sorulan Sorular

1. İş ve işçi bulmaya aracılık nedir?

İş ve işçi bulmaya aracılık genel olarak;

İş arayanlarla işçi arayanların herhangi bir ortamda karşılaşmasını sağlama faaliyetidir. ILO’nun 96 sayılı Sözleşmesinde iş bulma büroları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Bu Sözleşme bakımından “ücretli iş bulma büroları” tâbiri şunları ifade eder:

a) Kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları, yani doğrudan doğruya veya dolayısıyla tarafların her hangi birinden maddi bir menfaat temini maksadıyla, bir işçiye iş, veya bir işverene işçi bulmak hususunda tavassut eden her şahıs, şirket müessese, acente veya diğer herhangi bir teşekkül; ve münhasıran veya esas itibariyle iştigal mevzuu işverenlerle işçiler arasında tavassuttan ibaret olan gazeteler ile,

b) Kazanç gayesi takip etmeyen iş bulma büroları, yani maddi bir menfaat gütmemekle beraber, işverenlerden veya işçiden, yapılan hizmet mukabilinde duhuliye, aidat veya başka herhangi bir nam altında ücret alan şirket, müessese, acente veya diğer teşekküllerin iş bulma servisleridir.”

Bu bağlamda, iş arayanlar ile işverenlerin herhangi bir ortamda üçüncü bir taraf aracılığıyla karşılaşmasını sağlama faaliyeti iş ve işçi bulmaya aracılık olarak değerlendirilmektedir. Bu faaliyetler, özgeçmiş bankası oluşturulması, iş arayanlara ait bilgilerin işverenlerin bilgisine sunulması, iş ve işçi bulma ilanının yayınlanması gibi faaliyetlerdir.

Özetle, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gerçek ve tüzel kişiliklerce;

– doğrudan ya da dolaylı olarak,

– gelir amacı olsun, olmasın,

– işyerinde ve/veya internet üzerinden,

– bağımsız olarak ya da ek olarak sadece bu amaca yönelik olarak yayımlanan gazete, dergi, vb. yayınlar aracılığı ile,

– tam ya da kısmi zamanlı işlerde,

yapılan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerini kapsar. 

2)  Özel istihdam bürosunun tanımı nedir?

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere Kurumca izin verilen, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerdir.

3)Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunabilirler?

Özel istihdam büroları;

–   Yurt içinde ve İŞKUR tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yurtdışında işe yerleştirme faaliyetinde bulunabilirler,

–  İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ya da işgücünün istihdam edilebilirliğini veya istihdamın sürdürülebilirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunabilirler,

–   Firmalara insan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık faaliyetinde bulunabilirler.

–  Mesleki eğitim düzenleme faaliyetinde bulunabilirler.

4) Özel istihdam büroları kimden ücret alacaklardır?

Özel istihdam büroları sadece işverenlerden ücret alabilirler.

Yönetmelikte belirlenen meslekler ve üst düzey yöneticiler hariç, iş arayandan hiçbir ad altında ücret alınamaz, menfaat temin edilemez.

5)Şirketlere insan kaynakları süreçlerinde danışmanlık veriliyor mu?

Kurumların performansı ve verimliliği İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. TR Danışmanlık, şirketlerin insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik müşteriye özel sistemler kurar.Bu sistemleri modüler (ayrı ayrı) kurabildiği gibi bütüncül bir yapıda ve birbirini tamamlayan şekilde de oluşturabilir.Müşterilerin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları,karlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmeleri amacıyla hizmetler verilmektedir.

6)Eğitim hizmetleri veriliyor mu?

Kurumların başarısının donanımlı çalışanların yaratacağı sinerjiden geçtiğine inanan TR Danışmanlık, eğitim ve gelişim programlarıyla kurumsal performansınızı yükseltir, bireysel yetkinliklerin ve ekip başarısının artırılmasına katkı sağlayan çözümler üretir.

İŞ ARAYAN

7) TR DANIŞMANLIK ’a internetten nasıl üye olabilirim?

Kurumumuzda daha önce iş arayan olarak kaydı olan yâda yeni kayıt olmak isteyen kişilerin öncelikle sistemimize http://www.trdanismanlik.com.tr internet adresinin ilk sayfasının orta tarafında yer alan “özgeçmiş oluştur” yazısının altında yer alan “üye ol” linki yardımı ile üye olmaları gerekmektedir.

8)  Kaydımı ya da özgeçmişimi nasıl oluşturabilirim?

Sisteme T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle girdikten sonra gelen ekranda yer alan “özgeçmiş düzenleme” ekranı sayesinde kaydınızı oluşturabilir ya da daha önce oluşturmuş olduğunuz kaydınızda yer alan bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

9) İş başvurusunu internet üzerinden yapabilir miyim?

İş arayanlar, internet üzerinden (http://www.trdanismanlik.com.tr) iş arayan olarak Kuruma (TRDANIŞMANLIK’a) başvurabilir, kendine uygun açık işleri sorgulayabilir, açık işlere başvuru yapabilir, başvurularını takip edebilirler.

10) Açık pozisyonları nasıl takip edebilirim?

TR Danışmanlık’ta açılan açık pozisyonlar için ana sayfadaki ilan detaylarına bakabilir,üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi 28.09.2021 23:29:23. Bu sayfa 1976 kez görüntülendi.
İleitşim | Yeni Üyelik | Müşteri Hizmetleri | Güvenlik & Gizlilik | Sıkça Sorulan Sorular
Hakkımızda | Kadromuz | Yardım

TRDanismanlik.com.tr Tanıtım Referans Eğitim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. Kuruluşudur (2006 - 2021) Türkiye İş Kurumu 28/11/2012 tarihli 458653 numaralı izini ile faaliyet göstermektedir.
2006 - 2021 Bütün hakları saklıdır. Coded by Burhan ALTINTAŞ